Sản phẩm Bộ muỗng nĩa sang trọng – DCNB02

Bộ muỗng nĩa BTD   Mẫu 20

Đũa ăn làm từ gỗ Xoắn ổi tự nhiên – MS DGXG00

dua-xoan oi-dau-1.5

  Mã Sản Phẩm: DXO01 Đơn vị tính: 1 Vỉ = 5 Đôi Giá bán : 20000 VNĐ Tên Sản

Đũa ăn làm từ gỗ Trắc tự nhiên – MS DGT001

Đũa ăn làm từ gỗ Trắc Cao Cấp – MS DGT001

Giá bán : 355.000 ₫ Mã sản phẩm: T-015 Đóng gói: Hộp 10 đôi

Đũa ăn làm từ gỗ Trắc tự nhiên – MS DGT002

Đũa ăn làm từ gỗ Trắc Cao Cấp – MS DGT002

Giá bán : 185.000 ₫ Mã sản phẩm: T-010 Đóng gói: Hộp 10 đôi

Đũa ăn làm từ gỗ Trắc tự nhiên – MS DGT003

Đũa ăn làm từ gỗ Trắc Cao Cấp – MS DGT003

  Giá bán : 240.000 ₫ Mã sản phẩm: T-003 Đóng gói: Hộp 10 đôi

Đũa ăn làm từ gỗ Trắc tự nhiên – MS DGT004

Đũa ăn làm từ gỗ Trắc Cao Cấp – MS DGT004

  Giá bán : 175.000 ₫ Mã sản phẩm: T-002 Đóng gói: Hộp 10 đôi

Đũa ăn làm từ gỗ Mun tự nhiên– MS DGM001

Đũa ăn làm từ gỗ Mun Cao Cấp   MS DGM001

  Kích thước: 24 cm, Đầu trên 7,5 – 7,8 Li, Đầu gắp 3 – 4 Li Sản phẩm được

Đũa ăn làm từ gỗ Mun tự nhiên – MS DGM002

Đũa ăn làm từ gỗ Mun Cao Cấp   MS DGM002

   Kích thước: 24 cm, Đầu trên 7,5 – 7,8 Li, Đầu gắp 3 – 4 Li Sản phẩm được

Đũa ăn làm từ gỗ Mun tự nhiên – MS DGM003

Đũa ăn làm từ gỗ Mun Cao Cấp   MS DGM003

  Kích thước: 24 cm, Đầu trên 7,5 – 7,8 Li, Đầu gắp 3 – 4 Li Sản phẩm được

Đũa ăn làm từ gỗ Mun tự nhiên – MS DGM004

Đũa ăn làm từ gỗ Mun Cao Cấp   MS DGM004

  Kích thước: 24 cm, Đầu trên 7,5 – 7,8 Li, Đầu gắp 3 – 4 Li Sản phẩm được

Đũa ăn làm từ gỗ Mun tự nhiên– MS DGM005

Đũa ăn làm từ gỗ Mun Cao Cấp   MS DGM005

  Kích thước: 24 cm, Đầu trên 7,5 – 7,8 Li, Đầu gắp 3 – 4 Li Sản phẩm được

Đũa ăn làm từ gỗ Cẩm Lai tự nhiên – MS DGCL001

Đũa ăn làm từ gỗ Cẩm Lai Cao Cấp – MS DGCL001

  Kích thước: 24 cm, Đầu trên 7,5 – 7,8 Li, Đầu gắp 3 – 4 Li  Sản phẩm được


Siêu Thị Đũa – Cửa Hàng Đũa – Bán Đũa Cao Cấp – Đũa Cao Cấp